Prywatny Gabinet Kardiologiczny

MACIEJ MŁODNICKIREJESTRACJA PACJENTÓW tel. 530 530 211
W swojej praktyce lekarskiej staram się realizować ideę całościowego podejścia do problemów Pacjenta. W przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego często występują choroby współistniejące, które mają istotny wpływ na przebieg i rokowania dysfunkcji kardiologicznych. Takie spojrzenie na zdrowie Pacjenta umożliwia zastosowanie optymalnej
i skutecznej terapii.
Prowadzę pacjentów z chorobami kardiologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zaburzeń rytmu serca: migotania przedsionków, częstoskurczów nadkomorowych oraz komorowych i innych tzw. elektrycznych chorób serca. Wykonuję badania elektrofizjologiczne oraz zabiegi ablacji arytmii serca.

PROWADZĘ PACJENTÓW:

 • z nadciśnieniem tętniczym
 • z chorobą niedokrwienną serca
 • po ostrych zespołach wieńcowych
  z niewydolnością serca
 • po implantacji stymulatorów serca (ICD, CRT)
 • z zaburzeniami rytmu serca.

KWALIFIKUJĘ DO:

 • koronarografii
 • implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów
  i układów resynchronizujących
 • zabiegów ablacji arytmii serca.

WYKONUJĘ DIAGNOSTYKĘ KARDIOLOGICZNĄ:

 • badanie echokardiograficzne (echo serca)
 • test wysiłkowy
 • holter EKG
 • holter ciśnieniowy.